Fizjoterapia

Fizjoterapia stomatologiczna – czym się zajmuje? I dlaczego jest tak ważna w stomatologii?

Fizjoterapia stomatologiczna to umowne określenie dziedziny fizjoterapii zajmującej się badaniem funkcjonalnym oraz terapią tkanek znajdujących się w obrębie układu ruchowego narządu żucia. Do układu tego zaliczamy stawy skroniowo-żuchwowe oraz mięśnie, które sterowane i koordynowane są za pomocą układu nerwowego. Działanie układu ruchowego narządu żucia odpowiada za ogół czynności związanych z żuciem, połykaniem, oddychaniem, i artykulacją dźwięków, a także wyrażaniem emocji i reakcją na stres. 

Do najczęściej występujących  zaburzeń układu ruchowego narządu żucia (ang. temporomandibular disorders, TMD) należą zaburzenia mięśniowe oraz dyslokacje struktur stawowych. Zmiany zapalne i zwyrodnieniowe stawów skroniowo-żuchwowych występują zdecydowanie rzadziej.

Dysfunkcje narządu żucia często objawiają się:

• bólem w okolicy stawu lub stawów skroniowo-żuchwowych

• występowaniem dźwięków w stawach podczas ruchu żuchwy

• asymetrią toru ruchu żuchwy

• ograniczeniem ruchomości żuchwy lub zablokowaniem stawu

• bólem oraz sztywnością układu mięśniowego twarzoczaszki

• bólami głowy typu napięciowego, często imitującymi migrenę

• bólami zlokalizowanymi za gałką oczną

• bólami imitującymi bóle zębów

• występowaniem szumów usznych

• zmniejszeniem ostrości słuchu

• bólami zlokalizowanymi w okolicy szyjnej i barkowej

 Fizjoterapia stomatologiczna jest szczególnie przydatna w diagnostyce i terapii zespołów bólowych obejmujących zarówno układ ruchowy narządu żucia jak i obszar szyi i obręczy barkowej. Pozwala to często na powiązanie objawów w obszarze ustno-twarzowym z zaburzeniami postawy i przeciążeniami kręgosłupa.

Fizjoterapię stomatologiczną wykorzystuje się również w pracy z osobami przed i po zabiegach 

z zakresu chirurgii twarzowo-szczękowej, chirurgii ortognatycznej, w stomatologii i ortodoncji. Celem przeprowadzonej terapii jest odpowiednie przygotowanie przed zabiegiem, minimalizacji występujących objawów po oraz odzyskania pełnej funkcji narządu żucia po zabiegu. 

Holistyczne podejście do diagnostyki obejmuje o ocenę postawy ciała, ruchomość kręgosłupa, ułożenie miednicy, a także wysklepienie stóp, dzięki czemu możliwe jest usunięcie przyczyny występujących problemów a nie tylko skupienie się na objawach. Zastosowanie działań 

z zakresu fizjoterapii stomatologicznej wpływa na poprawę jakości oraz komfort życia, przyczyniając się do  skrócenia czasu leczenia i przyspieszenia procesu rekonwalescencji.